0 Comments

Regulamin zajęć

Deklaracja Rodzica dotycząca zajęć terapeutycznych dla dzieci prowadzonych w Centrum „Logosensor” Lubanów 8 Błaszki 98-235 1. Diagnoza i zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodzica/opiekuna dziecka. 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania niezbędnych informacji o stanie zdrowia dziecka i innych mających wpływ na decyzję o wyborze terapii i metody pracy. 3. Spotkania konsultacyjne umawiane są […]

0 Comments

Regulamin obowiązujący w czasie Pandemii

  1. Zajęcia mogą odbywać się tylko w formie indywidualnej. 2. Zajęcia trwają maksymalnie 45 minut. 3. Konieczna jest 15-minutowa przerwa pomiędzy zajęciami. Służy ona zminimalizowaniu kontaktów pomiędzy klientami oraz wykonaniu czynności zawartych w punkcie 7. 4. Opłata za zajęcia nie ulega zmianie. 5. Uczestnicy, osoby przychodzące z dzieckiem oraz terapeuci muszą być całkowicie zdrowi, […]